• Fra Løveid sluser i Skiensvassdraget. Fotografiet viser Tore Larsen, som står på den fremste av fem sammenlenkete tømmerbunter som ble fløtet gjennom lensene. Fra bunten Tore står på går det et nylontau som er forankret i sluserekkverket ovenfor. Dette er gjort for at tømmeret ikke skal sige for langt inn mot neste sluseport. Portene var nemlig sidehengslete og bakoverslående, og tømmer som lå i åpningssonen måtte eventuelt trekkes bakover, noe som kunne være besværlig. 

Slusene ved Løveid har tre kammer, som utlikner en høydeforskjell på ti meter mellom ovenforliggende og nedenforliggende vassdrag. Dette fotografiet er tatt i motstrøms retning. Vi ser ei lenke med fem bunter ubarket grantømmer som er i ferd med å flyte fra ett slusekammer over i det neste. 

Sluseanlegget ved Løveid ble bygd som en del av det som i sin tid ble kalt Norsjø-Skienskanalen. Anleggsarbeidene ved Løveid ble påbegynt i 1855 og innebar mye minering. Det tok drøyt fem år å bygge dette anlegget. Storflommen i 1860 forsinket arbeidet en del, og åpningen fant sted 1. mai 1861. 

Kanaliseringa med sluser representerte et betydelig framskritt i en folkerik region, der trelast var den betydeligste handelsartikkelen, og hvor tømmerfløtinga hadde vært komplisert og kostbar. Kanalen lettet også annen transport ned til Skien, der den bratte og tunge vegen over Geitryggen hadde vært et hinder. Spesielt betydningsfull ble kanalen for jern- og sagbruksindustrien ved Ulefoss. Skiensvassdragets fellesfløtningsforening var likevel kanalens viktigste brukere fram til papirfabrikken Union ble nedlagt i 2005. Fra da av opphørte fløtinga. Skiensvassdraget var for øvrig det siste vassdraget i Norge hvor det foregikk kommersiell tømmerfløting i stor stil.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Fra Løveid sluser i Skiensvassdraget. Fotografiet viser Tore Larsen, som står på den fremste av fem sammenlenkete tømmerbunter som ble fløtet gjennom lensene. Fra bunten Tore stå...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to