• Fra øvre del av Løveid sluser i Skiensvassdraget. Ei lenke med fem tømmerbunter (ubarket gran) kommer sigende innover i slusa, som har betongelementer i sideveggene og jernrekkverk på begge øverkanter. På venstre side er det en gangveg. Over denne vegen, fra en bakenforliggende bergvegg, er det oppsatt et pulttak som også gir ly til bryterpanelet som brukes til å åpne og lukke sluseporter og luker. Da dette fotografiet ble tatt sto den nærmeste porten åpen. En oransjekledd mannsskikkelse skimtes ved bryterpanelet. 

Slusene ved Løveid har tre kammer, som utlikner en høydeforskjell på ti meter mellom ovenforliggende og nedenforliggende vassdrag. Dette fotografiet er tatt i motstrøms retning. Vi ser ei lenke med fem bunter ubarket grantømmer som er i ferd med å flyte fra ett slusekammer over i det neste. 

Sluseanlegget ved Løveid ble bygd som en del av det som i sin tid ble kalt Norsjø-Skienskanalen. Anleggsarbeidene ved Løveid ble påbegynt i 1855 og innebar mye sprenging. Det tok drøyt fem år å bygge dette anlegget. Storflommen i 1860 forsinket arbeidet en del, og åpningen fant sted 1. mai 1861. 

Kanaliseringa med sluser representerte et betydelig framskritt i en folkerik region, der trelast var den betydeligste handelsartikkelen, og hvor tømmerfløtinga hadde vært komplisert og kostbar. Kanalen lettet også annen transport ned til Skien, der den bratte og tunge vegen over Geitryggen hadde vært et hinder. Spesielt betydningsfull ble kanalen for jern- og sagbruksindustrien ved Ulefoss. Skiensvassdragets fellesfløtningsforening var likevel kanalens viktigste brukere fram til papirfabrikken Union ble nedlagt i 2005. Fra da av opphørte fløtinga. Skiensvassdraget var for øvrig det siste vassdraget i Norge hvor det foregikk kommersiell tømmerfløting i stor stil.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Fra øvre del av Løveid sluser i Skiensvassdraget. Ei lenke med fem tømmerbunter (ubarket gran) kommer sigende innover i slusa, som har betongelementer i sideveggene og jernrekkver...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to