• Fra Løveid sluser i Skiensvassdraget. Vi ser den fremste av fem tømmerbunter (ubarket gran) i den fremre delen av et av slusekamrene. Geir Waal (en av medarbeiderne i Skiensvassdragets fellesfløtningsforening) står framoverbøyd med en tømmerhake i den ene handa, antakelig for å få fatt i en løs tømmerstokk. Slike stokker kunne lett komme i klem bak en av portene. De ble derfor tatt opp og lagt på toppen av en bunt. Der ble de vanligvis liggende til de nådde fabrikken. På høyre side i bakgrunnen ser vi første etasje av det røde huset som inneholdt verksted, kontor, spiserom og andre fasiliteter for mannskapet som betjente slusene. 

Slusene ved Løveid har tre kammer, som utlikner en høydeforskjell på ti meter mellom ovenforliggende og nedenforliggende vassdrag. Dette fotografiet er tatt i motstrøms retning. Vi ser ei lenke med fem bunter ubarket grantømmer som er i ferd med å flyte fra ett slusekammer over i det neste. 

Sluseanlegget ved Løveid ble bygd som en del av det som i sin tid ble kalt Norsjø-Skienskanalen. Anleggsarbeidene ved Løveid ble påbegynt i 1855 og innebar mye sprenging. Det tok drøyt fem år å bygge dette anlegget. Storflommen i 1860 forsinket arbeidet en del, og åpningen fant sted 1. mai 1861. 

Kanaliseringa med sluser representerte et betydelig framskritt i en folkerik region, der trelast var den betydeligste handelsartikkelen, og hvor tømmerfløtinga hadde vært komplisert og kostbar. Kanalen lettet også annen transport ned til Skien, der den bratte og tunge vegen over Geitryggen hadde vært et hinder. Spesielt betydningsfull ble kanalen for jern- og sagbruksindustrien ved Ulefoss. Skiensvassdragets fellesfløtningsforening var likevel kanalens viktigste brukere fram til papirfabrikken Union ble nedlagt i 2005. Fra da av opphørte fløtinga. Skiensvassdraget var for øvrig det siste vassdraget i Norge hvor det foregikk kommersiell tømmerfløting i stor stil.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Fra Løveid sluser i Skiensvassdraget. Vi ser den fremste av fem tømmerbunter (ubarket gran) i den fremre delen av et av slusekamrene. Geir Waal (en av medarbeiderne i Skiensvassdr...

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to