• Fra Hølen, nedenfor Løveid sluser i Skiensvassdraget.  Fotografiet viser en båt som brukes til å trekke sammen tømmer, som nettopp har kommet ned gjennom slusene.  Slusekamrene hadde bare plass til lenker med fem og fem bunter.  I Hølen ble disse enhetene koplet sammen igjen i lenker på tjue bunter, som ble trukket inn mot land og forankret der.  Derfra ble de hentet med en slepebåt, to og to kjeder a tjue bunter av gangen.  I bakgrunnen skimtes kirka og skolen på Løveid i et landskap med glissen skog.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Norsk Skogmuseum (Copyright)

Fra Hølen, nedenfor Løveid sluser i Skiensvassdraget. Fotografiet viser en båt som brukes til å trekke sammen tømmer, som nettopp har kommet ned gjennom slusen

Det finnes skriftlige kilder som indikerer at det foregikk tømmerfløting i Telemarksvassdraget alt i tidlig middelalder. Lenge foregikk fløtinga som enkeltmannsfløting - hver mann fløtet sitt tømmer. I 1664 fikk noen skiensborgere kongelig løyve til å organisere fløtinga som en fellesaktivitet. Fra da av hadde vassdraget fellesfløtingsforeninger med ulike navn. I 1862, året etter at Norsjø-Skienskanalen ble åpnet, ble tømmerfløtinga reorganisert under navnet "Foreningen til fælles flødning af Trælast fra Nordsjø til Skien og Udstæderne ved Langesundsfjorden". Denne organisasjonen tok etter hvert fløtingsforeninger for sidevassdrag opp i seg, og endret navn til "Skiensvassdragets fellesfløtningsforening". I tillegg til hovedvassdraget omfattet virksomheten Ulefossvassdraget, Bøvassdraget, Heddalsvassdraget og Tinnvassdraget. På Norsjø ble det tidlig satt inn slepebåter. Med åpningen av den 22 kilometer lange Bandakkanalen i 1892 ble det mulig å utvide den slepebåtbaserte fløtinga. De siste åra før nedleggelsen av papirfabrikken Union - og dermed tømmerfløtinga - ble virket fraktet med lastebiler til Notodden, hvor det ble utislått buntvis og slept ned til Skien, hvor virket lå lagret i vann inntil fabrikken tok det inn i sin treforedlingsproduksjon.

Opprinnelig filnavn: loveid_bat_051006_5076_lite. jpg

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to