• To menn i grustak, hvor det antakelig har vært hentet grus til vegdekek - slitelagsgrus. Mennene står ved foten av ei cirka fire meter høg skjæring. Ovenfor vokser det furuskog, et treslag som er nøysomt nok til å greie seg på slik grovkornet, næringsfattig og ofte tørr grunn. 
 
Dette fotografiet inngikk i en undervisningsserie, som ble produsert og distribuert av Landbrukets Film- og Billedkontor i 1984. Med serien fulgte det et teksthefte, som antakelig ble skrevet av Trond Smidt og Dagfinn Olsen, på oppdrag fra Landbrukets Film- og Billedkontor. I tekstheftet er dette fotografiet koplet til følgende tekst:

"Knusing av slitelagsgrus. 
På bratte veier og sterkt trafikerte veier er det alltid best med knust masse. Ved knusing av steinmaterialet i grusen oppnår en både å fjerne større steiner og å bedre grusens brukskvalitet. Steinknuserne gir alltid skarpkantet materiale som øker grusens sammenhengskraft. Transportable knusverk blir enkelte steder stadig mer vanlig å bruke. Bildet viser et egnet massetak til knusing av slitelagsgrus. Massen har såpass mye finstoff af veggen står nesten loddrett. I tillegg finnes en del steiner som er ypperlige å knusde. "

Denne teksten gir et godt innblikk i innsikter og holdninger som preget skogsarbeidet i norske fagmiljøer på 1980-tallet.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

"Vedlikehold av skogsbilveier nr. 1559"

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to