• Velbrukt skogsbilveg med hjulspor og vanndammer.  Vegen går gjennom granskog med innslag av høstgul bjørk. 
 
Dette fotografiet inngikk i en undervisningsserie, som ble produsert og distribuert av Landbrukets Film- og Billedkontor i 1984.  Med serien fulgte det et teksthefte, som antakelig ble skrevet av Trond Smidt og Dagfinn Olsen, på oppdrag fra Landbrukets Film- og Billedkontor.  I tekstheftet er dette fotografiet koplet til følgende tekst:

"Klima og trafikkslitasje. 
En vei blir etterhvert utsatt for forandringer.  Noen forandringer har positiv virkning.  Vegetasjonen som vokser langs veiskråningene stabiliserer disse og mionsker risikoen for erosjon og igjenslamming av grøfter og stikkrenner.  De flerste forandringer har imidlertid en negativ effekt:

- trafikk sliter på kjørebanen - dette fører til dype, langsgående spor, hull m. m. 
- nedbør (spesielt regnskyll) og snøsmelting kan føre til store skader
- telen kan "røre om" på massene - stein kommer opp. 
- veien vokser igjen av vegetasjon."

Denne teksten gir et godt innblikk i innsikter og holdninger som preget skogsarbeidet i norske fagmiljøer på 1980-tallet.
    Photo: Anno Norsk skogmuseum

"Vedlikehold av skogsbilveier nr. 1559"

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to