• Figur som viser ideelle tider for avstandsregulering i ulike typer skog.  Skogstypene er vist i tegning.  Figuren informerer om at våren (april og mai) er den beste tida for avstandsregulering i granbestand, men at en også kan utføre slikt arbeid i juni og første halvdel av juli dersom det er mye lauvvirke i bestandet.  Det presiseres også (illustrert med tegning av furutrær) at en kan tynne i andre halvdel av mai, juni og juli dersom det er margborere i bestandet, eller i siste halvdel av juli og august dersom granbarkbiller er et problem.  Det siste er illustrert med tening av et lite granbestand. 
 
Denne figuren inngikk i en undervisningsserie, som ble produsert og distribuert av Landbrukets Film- og Billedkontor i 1976.  Med serien fulgte det et teksthefte, hvor dette fotografiet er koplet til følgende tekst (skrevet av forstkandidat Hermann Moen):

"Årstid for regulering. 
Den beste tilden for avstandsregulering er vanligvis om våren, slik at de gjenstående trærne får en vekstsesong til å stabilisere seg mot snøskader. 

På felter hvor det skal fjernes mye lauvtrær er det best å rydde midtsommers, for da blir det mindre av ny tennung. 

Hvis det er mye barkebiller, må reguleringen skje etter at billene har svermet, men så tidlig at de felte trærne tørker og ikke blir egnet til yngleplasser neste vår.  Reguleringen bør da skje i følgende perioder:

Furu med skorpebark: 15. mai - 20. juli
Gran: 20. juli - 1. september

I furuskog som er lavere enn ca. 2, 5 m. har trærne lite skorpebark, og reguleringen kan da skje hele året uten særlig fare for billeangrep. " 

Denne teksten gir et godt innblikk i innsikter og holdninger som preget skogbehandlinga i norske fagmiljøer på 1970-tallet.
    Photo: Anno Norsk skogmuseum

"Ungskogpleie II. Avstandsregulering"

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to