• Myr med spredte, lave gran- og bjørketrær. 

Dette fotografiet inngikk i en undervisningsserie, som ble produsert og distribuert av Landbrukets Film- og Billedkontor i 1976.  Med serien fulgte det et teksthefte, hvor dette fotografiet er koplet til følgende tekst (skrevet av forstkandidat Hermann Moen):

"Viltbiotoper. 
Våre viltarter har ulike kracv til næring, ly og yngleplasser.  Dette er livsvilkår som blir påvirket av skogskjøtselen, og inngrepene i ungskogstadiet vil mest virke negativt for viltet. 

Ved å spare busker og krattskog langs myrer, bekker, vann, skogbryn, flatekanter m. v. kan vi skape randsoner, som er verdifulle for viltet.  De treslagene som flere viltarter beiter mest på er vier, selje, rogn, bjørk, osp, einer og furu. 

Vil en skape gode forhold for viltet, bør beiteplasser, ferdselsveer m. v. ses i sammenheng over noe større områder. " 

Denne teksten gir et godt innblikk i innsikter og holdninger som preget skogbehandlinga i norske fagmiljøer på 1970-tallet.
    Photo: Anno Norsk skogmuseum

"Ungskogpleie II. Avstandsregulering"

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to