• Mann med Jobu ryddesag som er forankret i belte på overkroppen hans.  Mannen har gul plasthjelm, oransje øreklokker og svart og rød beavernylondress.  Han arbeider i et tett bestand av smågran. 

Dette fotografiet inngikk i en undervisningsserie, som ble produsert og distribuert av Landbrukets Film- og Billedkontor i 1976.  Med serien fulgte det et teksthefte, hvor dette fotografiet er koplet til følgende tekst (skrevet av forstkandidat Hermann Moen):

"Her i landet har vi i dag sparsomt med yngre skog (h. kl. III) som er så tett at den trenger tynning.  Derimot har vi store arealer av ungskog (H. kl. II), som gjør at tynningsbehovet vil stige sterkt fra i slutten av 1980-årene.  Disse tynningshogstene kan det bli vanskelig å overkomme, både på grunn av arbeidsmengden og fordi det er vanskelig å oppnå netto av den første tynningen. 

Et middel vi har til å motvirke disse vanskeligheter er å avstandsregulere ungskogen.  Dette er aktuelt for de fleste naturforyngelser, og dessuten for mange kulturfelter hvor det er plantet for tette eller hvor det er innslag av naturforyngelse. "

Denne teksten gir et godt innblikk i innsikter og holdninger som preget skogbehandlinga i norske fagmiljøer på 1970-tallet.
    Photo: Anno Norsk skogmuseum

"Ungskogpleie II. Avstandsreguleringl"

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to