• Interiør fra det minst forfalne av de to fjøsene til garden Østre Sorken på Nedpåvollen, Gutulisætra i Engerdal, slik det så ut før restaureringa i begynnelsen av 1970-åra. Fjøset er en laftekonstruksjon med rektangulært grunnplan, ett rom og flis- eller stikketekket mønsåstak med to sideåser og sperrer. 

Fotografiet er tatt fra inngangsdøra på den ene gavlveggen langs rommets midtakse mot den "indre" gavlveggen. I denne veggen ser vi et vindu som later til å være delvis forblendet ved hjelp av en bordstubb. De to sideåsene i taket er understøttet med hver sin stolpe. 

Gutulia ble nasjonalpark i 1968. I 1972 dro fylkeskonservartor Per Martin Tvengsberg og museumsbestyrer Tore Fossum fra Norsk Skogbruksmuseum dro på befaring til Gutulisætrene, der de fotograferte og målte opp grunnplanene på bygningene. Miljøverndepartementet bevilget 100 000 kroner til restaurering av Sorken-gardenes sæterhus, som departementet hadde kjøpt i forbindelse med opprettelsen av Gutulia nasjonalpark. Da finansieringa var i orden engasjerte Fossum tre lokale håndverkere som skulle sette bygningene i stand etter antikvariske prinsipper. Håndverkerne var Ole Haugen, Johan Elgåen og Konrad Nilsen. Bebyggelsen på Nedpåvollen og Lillebovollen ble restaurert noen år seinere, også med midler fra Miljøverndepartementet. At arbeidet startet på Oppåvollen skyldtes at forfallet var kommet kortere der enn på de to andre setervollene. Denne prioriteringa hadde sammenheng med at både Fossum og håndverkerne følte behov for å vinne erfaring før de gav seg i kast med de mer forfalne bygningene på de to andre vollene. 

Det avbildete fjøset var i bedre stand enn det andre fjøset på Nedpåvollen, og kunne i motsetning til dette restaureres uten å tas helt ned. Kulturavdelingen i Hedmark fylkeskommune startet utredningsarbeid med sikte på en ny restaureringsprosess høsten 2008.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Interiør fra det minst forfalne av de to fjøsene til garden Østre Sorken på Nedpåvollen, Gutulisætra i Engerdal, slik det så ut før restaureringa i begynnelsen av 1970-åra. Fjøset...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to