• Interiør fra det mest forfalne av de to fjøsene til garden Østre Sorken på Nedpåvollen, Gutulisætra i Engerdal, slik det så ut tidlig i 1970-åra. Fjøset er en laftekonstruksjon med rektangulært grunnplan, ett rom og åstak. 

Fotografiet er tatt mot hjørnet til høyre innenfor inngangsdøra. Det viser et par båsplasser. I denne typen fjøs sto krøttera bundet med hodene mot veggen og bakparten mot en skantil - en forsenkning i golvet - langs husets midtakse. Kumøkka ble skyflet ned i denne skantilen og mot en glugg i den ene endegavlen, hvor den ble måkt ut av bygningen. Fotografiet viser at fjøset var meget forfallent før restaureringsarbeidet her begynte. Taktekkingsmaterialet er forvitret og har falt ned på fjøsgolvet, der det var i ferd med å omdannes til humus. Bare åser, sperrer og en del bord som det antakelig har vært spikret stikker eller flis til er intakte. Da fjøset skulle restaureres viste det seg å være i så dårlig forfatning at håndverkerne valgte å ta det helt ned og sette det opp igjen med en del nytt virke. 

Gutulia ble nasjonalpark i 1968. I 1972 dro fylkeskonservartor Per Martin Tvengsberg og museumsbestyrer Tore Fossum fra Norsk Skogbruksmuseum dro på befaring til Gutulisætrene, der de fotograferte og målte opp grunnplanene på bygningene. Miljøverndepartementet bevilget 100 000 kroner til restaurering av Sorken-gardenes sæterhus, som departementet hadde kjøpt i forbindelse med opprettelsen av Gutulia nasjonalpark. Da finansieringa var i orden engasjerte Fossum tre lokale håndverkere som skulle sette bygningene i stand etter antikvariske prinsipper. Håndverkerne var Ole Haugen, Johan Elgåen og Konrad Nilsen. Bebyggelsen på Nedpåvollen og Lillebovollen ble restaurert noen år seinere, også med midler fra Miljøverndepartementet. At arbeidet startet på Oppåvollen skyldtes at forfallet var kommet kortere der enn på de to andre setervollene. Denne prioriteringa hadde sammenheng med at både Fossum og håndverkerne følte behov for å vinne erfaring før de gav seg i kast med de mer forfalne bygningene på de to andre vollene. Kulturavdelingen i Hedmark fylkeskommune startet utredningsarbeid med sikte på en ny restaureringsprosess høsten 2008.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Interiør fra det mest forfalne av de to fjøsene til garden Østre Sorken på Nedpåvollen, Gutulisætra i Engerdal, slik det så ut tidlig i 1970-åra. Fjøset er en laftekonstruksjon me...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to