• Norsk Skogmuseums direktør i perioden 1994-2006, Yngve Astrup, holder tale under åpningen av en kopi av brannvakttårnet på Haukenesfjellet i Rømskog i forbindelse med representantskapsmøtet på Norsk Skogmuseum 28. mai 2008.  Astrup var leder for museet da den første befaringa på Haukenesfjellet fant sted (2001), og det var i hans ledertid at forsikringsselskapet Skogbrand bevilget 800 000 kroner til en kopi av tårnet på museets område.  Blant tilhørerne til venstre sees revykunstneren Rolf Lie Holter (som nettopp hadde lest prolog) og NSM-medarbeiderne Ada R. Bredalen, Bjørn E. Skaug (bak Bredalen), John Svendsberget, Rigmor Bye, NVE-representant Stein Nordvi, tidligere NSM-direktør Christen A. Mordal og tidligere direktør i forsikringsselskapet Skogbrand, Per Sindre Aas. 

Brannvakttårnkopien på Norsk Skogmuseum ble reist i samarbeid mellom museets vaktmestere og entreprenørselskapet Mesterbygg Hedmark vinteren 2007-2008. Prosjektet lot seg realisere takket være sponsormidler fra forsikringssekskapet Skogbrand, materialtilskudd fra Moelven-konsernet og gratis maling og beis fra Jotun-fabrikken.  Det originale tårnet ble bygd i 1953 og var i drift som brannovervåkingssted fram til 1976.  Seinere har det i en viss utstrekning vært brukt som kvilested for turgåere i området.  Etter at museet begynte å bygge sin kopi av anlegget innledet lokalmiljøet i Rømskog et samarbeid med Turistforeningen (DNT Indre Østfold) om restaurering og ominnredning med sikte på at tårnet skal kunne brukes som overnattingssted for brukere av «Grensestien».  

Kopien på Norsk Skogmuseum ble innredet med en utstilling om skogbrann og skogbrannvern i tårnfoten og et vaktrom anno tidlig 1970-tall samt et peilerom med kartbord øverst, 11-12 meter over bakken.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Norsk Skogmuseums direktør i perioden 1994-2006, Yngve Astrup, holder tale under åpningen av en kopi av brannvakttårnet på Haukenesfjellet i Rømskog i forbindelse med representants...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to