• Norsk Skogmuseums direktør i perioden 2006-07, Christen A. Mordal, holder tale under åpningen av en kopi av brannvakttårnet på Haukenesfjellet i Rømskog i forbindelse med representantskapsmøtet på Norsk Skogmuseum 28. mai 2008.  Mordal var leder for museet da bygginga av tårnkopien ble igangsatt, og det var ham som skaffet sponsormidler fra Moelven og Jotun.  Fotografiet er tatt foran tårnet der Mordal står vendt mot det publikumet som var møtt fram til åpningen. 

Brannvakttårnkopien på Norsk Skogmuseum ble reist i samarbeid mellom museets vaktmestere og entreprenørselskapet Mesterbygg Hedmark vinteren 2007-2008. Prosjektet lot seg realisere takket være sponsormidler fra forsikringssekskapet Skogbrand, materialtilskudd fra Moelven-konsernet og gratis maling og beis fra leverandøren Jotun.  Det originale tårnet ble bygd i 1953 og var i drift som brannovervåkingssted fram til 1976.  Seinere har det i en viss utstrekning vært brukt som kvilested for turgåere i området.  Etter at museet begynte å bygge sin kopi av anlegget innledet lokalmiljøet i Rømskog et samarbeid med Turistforeningen (DNT Indre Østfold) om restaurering og ominnredning med sikte på at tårnet skal kunne brukes som overnattingssted for brukere av "Grensestien".  

Kopien på Norsk Skogmuseum ble innredet med en utstilling om skogbrann og skogbrannvern i tårnfoten og et vaktrom anno tidlig 1970-tall samt et peilerom med kartbord øverst, 11-12 meter over bakken.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Norsk Skogmuseums direktør i perioden 2006-07, Christen A. Mordal, holder tale under åpningen av en kopi av brannvakttårnet på Haukenesfjellet i Rømskog i forbindelse med represent...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to