• Uthusbygning med stall, utedo og vedskur på Kjeksbergvollen (Kjeksbergkoia) øst for Skybakkgrenda på Jømna i Elverum.  Huset er oppført i rødmalt, bordkleddo bindingsverk.  Det har saltak, men doen og vedskuret som er tilbygd på hver sin gavlvegg, har pulttak.  Skogs- og anleggsarbeider Johnny Brenden viste OT Ljøstad og Bjørn Bækkelund fra Skogmuseet stedet i forbindelse med en befaring i området 20. februar 2008. Bygningen ligger på en teig som tilhører Ole Peder Lømo.  Skogeier har planer om å restaurere koia/sæterhuset (jfr. DJF-F. 000335-000337), men det er uklart om disse planene også omfatter det avbildete uthuset.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Norsk skogmuseum

Uthusbygning med stall, utedo og vedskur på Kjeksbergvollen (Kjeksbergkoia) øst for Skybakkgrenda på Jømna i Elverum. Huset er oppført i rødmalt, bordkleddo bi

Opprinnelig filnavn: 090220_0329. JPG

1 comment

  • Uthus med stall etc. ved Kjeksbergskoia, Jømna

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to