• Uthusbygning med stall, utedo og vedskur på Kjeksbergvollen (Kjeksbergkoia) øst for Skybakkgrenda på Jømna i Elverum.  Huset er oppført i rødmalt, bordkleddo bindingsverk.  Det har saltak, men doen og vedskuret som er tilbygd på hver sin gavlvegg, har pulttak.  Skogs- og anleggsarbeider Johnny Brenden viste OT Ljøstad og Bjørn Bækkelund fra Skogmuseet stedet i forbindelse med en befaring i området 20. februar 2008. Bygningen ligger på en teig som tilhører Ole Peder Lømo.  Skogeier har planer om å restaurere koia/sæterhuset (jfr. DJF-F. 000335-000337), men det er uklart om disse planene også omfatter det avbildete uthuset.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Norsk Skogmuseum (Copyright)

Uthusbygning med stall, utedo og vedskur på Kjeksbergvollen (Kjeksbergkoia) øst for Skybakkgrenda på Jømna i Elverum. Huset er oppført i rødmalt, bordkleddo bindingsverk. Det har saltak, men doen og vedskuret som er tilbygd på hver sin gavlvegg, har pulttak. Skogs- og anleggsarbeider Johnny Brenden viste OT Ljøstad og Bjørn Bækkelund fra Skogmuseet stedet i forbindelse med en befaring i området 20. februar 2008. Bygningen ligger på en teig som tilhører Ole Peder Lømo. Skogeier har planer om å restaurere koia/sæterhuset (jfr. DJF-F. 000335-000337), men det er uklart om disse planene også omfatter det avbildete uthuset.

Opprinnelig filnavn: 090220_0329. JPG

  • Tags

+ Add


1 comment

Uthus med stall etc. ved Kjeksbergskoia, Jømna

Add to a folder

Order this image

Share to