• Drammenselvens Papirfabrikker fotografert seinhøstes 1961, idet bedriften var i ferd med å fullføre bygginga av en ny kraftstasjon. Fotografiet er antakelig tatt fra ei bru over elva like ovenfor fabrikken. Elva er lenselagt tre-fire meter ut fra en mur langs bredden. I forgrunnen ses en mur mot elveløpet. Den nedre delen av muren er lagd av hoggen naturstein og hadde sannsynligvis stått der lenge da fotografiet ble tatt. Den øvre delen er en nystøpt betongmur med inntaksåpning for turbinvann. Tilløpstunnelen til kraftstasjonen var drøyt 100 meter lang og hadde et tverrsnitt på cirka 70 kvadratmeter. Turbinen var en vertikal Kaplan-turbin som skulle yte 17 500 hestekrefter. Fallhøyden var 9, 5 meter og vannforbruket ble beregnet til 153 kubikkmeter i sekundet. 

Opptaket gir for øvrig et fint overblikk over en del av bebyggelsen på fabrikktomta. Helt til venstre ses et skur med flatt pulttak over vanninntaket til kraftstasjonen. Bakenfor ses taket og den ene på bygningen som huset portvakta. Til høyre for denne står spisebrakka, som seinere ble hvitmalt og vittig omtalt som "Det hvite hus" (revet cirka 2000). På flata foran spisebrakka står fire mobile Moelven-brakker, som antakelig rommet funksjoner knyttet til bygginga av den nye kraftstasjonen. Bakenfor, og til høyre for spisebrakka, skimtes et pulttak over det som ble kalt "Kjærkegården". Dette var et lager for maskindeler og ymse slags skrot. Til høyre for dette ligger en lang bygning med stort saltak. Dette var ferdigvarelager for papir. Informant Øyvind Haugen antar at de to mindre bygningene foran lagerhallen - lengst til høyre i bildet - var lagerskur som ble oppsatt og brukt i forbindelse med bygginga av den nye dammen i Geithusfossen.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

"Drammenselven"

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to