• Dr. Einar Lundby, portrett. 28. 10. 1952. 
Einar Lundby – utdypning (NBL-artikkel) 
Einar Lundby, født 31. mai 1894, fødested Furnes (nå Ringsaker), Hedmark, død 5. juni 1978, dødssted Hamar, Hedmark. Lege, forkynner og sjelesørger. Foreldre: Gårdbruker Even Lundby (1856–1949) og Karoline Storgaalaas (1864–1935). Ugift. 

Legen Einar Lundby er først og fremst kjent som en profilert forkynner og sjelesørger. Han ledet hvilehjemmet Solborg på Jevnaker i mange år og var en aktiv pådriver til opprettelsen av Modum Bads Nervesanatorium og Institutt for Sjelesorg, Einar Lundbys stiftelse. 

Einar Lundby var av gammel bondeslekt fra Hedmark og vokste opp på gården Buttekværn i Brumunddal som den tredje yngste av 8 søsken. Han avla medisinsk embetseksamen 1920 og praktiserte deretter som distriktslege, blant annet i Bardu og Målselv. 1925 vendte han tilbake til Brumunddal og åpnet legepraksis der. 

1929 drog han til Berlin for å studere psykoanalyse ett år. Han gikk også selv i analyse, men mente at psykoanalysen ikke var til særlig hjelp for ham. Noen år senere kom han i kontakt med Oxfordbevegelsen, som fikk mye å si for hans tro og livsholdning. Den førte ham også inn i et mer utadvendt kristent engasjement. Lundby ble en av bevegelsens frontfigurer i Norge. Oxfordbevegelsen utfordret til å prøve tanker, ord og gjerninger på de såkalte “fire absolutter”: renhet, ærlighet, kjærlighet og uselviskhet. Satt opp mot idealene ble synden avslørt og erkjent som en makt som ødelegger og splitter personligheten. 

Lundby var en drivende kraft ved opprettelsen av Norges Kristelige Legeforening. Han var leder av foreningen i 15 år og ble valgt til æresmedlem. 

Under krigen satt Lundby en tid fengslet på Grini. Før krigen hadde han oppgitt sin legepraksis og solgt doktorgården. Dermed startet et utrettelig arbeid med rådgivning, samtale, veiledning og forkynnervirksomhet. Sammen med vennen og legen Gordon Johnsen delte han en visjon om et kristent hvilehjem og nervesanatorium. Johnsen ble senere overlege ved Modum Bads Nervesanatorium, mens Lundby 1949 åpnet Solborg på Jevnaker, et hvilehjem etter engelsk mønster. 

Til Solborg kom mennesker for hvile og rekreasjon. Lundby ledet stedet og fungerte samtidig som forkynner og sjelesørger for gjester fra inn- og utland. Da Lundby ble pensjonist 1964, ble Solborg solgt. Inntekten fra salget ble brukt til å reise Institutt for Sjelesorg, Einar Lundbys stiftelse på området til Modum Bad. 

Lundby var en profilert forkynner og sjelesørger. Han la vekt på bønnens betydning i kristenlivet og betonte omvendelse, ledelse og et liv “i lyset”. Med uttrykket “å leve i lyset” mente han å fremheve hvor viktig det er å leve sant og rett og ta et oppgjør med synd i eget liv. Han var entydig og konsekvent i sin forkynnelse og kunne være streng og kompromissløs. Samtidig hadde han en avvæpnende, lun humor som gjorde at han ikke ble alvorstung. Sjelesorgen var jordnær og praktisk og munnet ofte ut i råd og veiledning. 

Lundby var kjent for sine intuitive evner og sin sterke tro på Guds ledelse. På underlig vis ble han ledet til mennesker som trengte hjelp eller økonomisk støtte. Som predikant samlet han store tilhørerskarer. Han var en aktet forkynner og sjelesørger med bred tillit og stor innflytelse. En del av hans taler er tatt opp på lydbånd og foreligger i bokform. 

Verker
Porten til livet, 1946 
På 70 000 favner, 1948 
Veien til målet, 1948 
Alt er ditt, stenografiske referater ved Rosie Kiær, 1949 
Lysets land og livets vei. To radioandakter, 1953 
Han er vår fred, 1959 
Svar på trosspørsmål, 1965 
Leve i lyset, 1979 
Skyldfølelse – bekjennelse – fellesskap (red. K. Lundby), 1981

Kilde:
Store Norske Leksikon
Norsk biografisk leksikon
Se ”Brumunddalsboka”, utgitt av Hedmarksmuseet 1986, foto 187. 
Se "Fra bygd til by" Historien om Brumunddal skrevet av Thor Gotaas 2011. s. 295.
    Photo: Normann Fotoatelier / Anno Domkirkeodden

Dr. Einar Lundby, portrett. 28. 10. 1952. Einar Lundby – utdypning (NBL-artikkel) Einar Lundby, født 31. mai 1894, fødested Furnes (nå Ringsaker), Hedmark, død 5. juni 1978, dø...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to