• AT/ARBEIDSTJENESTEN, 5 HEDMARK SVEIT, ÅDALSBRUK Løten.
    Photo: Fotograf Normann / Domkirkeodden (Copyright)

AT/ARBEIDSTJENESTEN, 5 HEDMARK SVEIT, ÅDALSBRUK Løten.

Arbeidstjenesten ble innført i 1940, basert på frivillig innsats. Hensikten var å gjenreise krigsrammede steder i landet. Mange meldte seg, både kvinner og menn. Tvungen arbeidstjeneste ble innført for 20-åringer fra 1941. Den ble lagt opp etter tysk mønster med spadeeksersis og lignende. Et av hovedmålene var å nazifisere norsk ungdom. Det var denne form man oppfordret ungdom til å sabotere (fra Cappelens Norgeshistorie bind 13).

Det fantes flere AT-leirer (arbeidstjeneste) i Hedmark under krigen. Leirene på Ådalsbruk (Løten), og Ilseng (Stange), var arbeidsleirer for menn, mens Ringnes i Løten var for kvinner. Det har bla stått en artikkel i lokalhistorisk årbok for Løten, Lautin om dette tidligere, Lautin 1993.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to