• Foss med nåledam og laksetrapp i den delen av Gjerstadvassdraget i Aust-Agder som kalles Søndeledelva.  De nevnte kontruksjonene ble bygd i perioden 1905-1907, og de var følgelig ganske nye da dette fotografiet ble tatt i 1909.  Fotografen, ferskvannsbiologen Hartvig Huitfeldt-Kaas, var nok særlig opptatt av laksetrappa, som ble bygd i siksak oppover en bergrygg nedenfor fossen, med henblikk på å forlenge laksens vandringer oppover i vassdraget.  Fotografiet viser denne konstruksjonen, som ble støpt i betong, dels direkte på berget, dels på gråsteinsmurte fundamenter, som bidro til å gjøre de trinnvise fallene i trappa overkommelige å passere for fisken.  Rester av denne laksetrappa skal ha stått inntil den ble revet vekk av en stor flom våren 2004.  Påfølgende sommer ble det bygd ny laksetrapp på samme sted.  Ellers ser vi også den nevnte nåledammen, en slags «fermettekonstruksjon», med et stålstativ som «nålene» (vertikalstilt plank) lå an mot.  På toppen av denne konstruksjonen var det ei gangbru som forbandt Søndeledvegen (fylkesveg 418) på vestsida av vassdraget med (Indre) Søndeled kirke på østsida.  Verken vegen eller kirka sees på dette fotografiet (jfr. KAS.099).
    Photo: Kaas, Hartvig Huitfeldt / Anno Norsk skogmuseum

Foss med nåledam og laksetrapp i den delen av Gjerstadvassdraget i Aust-Agder som kalles Søndeledelva. De nevnte kontruksjonene ble bygd i perioden 1905-1907, og de var følgelig g...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to