• Foss med nåledam, laksetrapp og tømmerrenne i den delen av Gjerstadvassdraget i Aust-Agder som kalles Søndeledelva.  De nevnte kontruksjonene ble bygd i perioden 1905-1907, og de var følgelig ganske nye da dette fotografiet ble tatt i 1909.  Fotografen, ferskvannsbiologen Hartvig Huitfeldt-Kaas, var nok særlig opptatt av laksetrappa, som ble bygd i siksak oppover en bergrygg nedenfor fossen, med henblikk på å forlenge laksens vandringer oppover i vassdraget. Rester av denne laksetrappa skal ha stått inntil den ble revet vekk av en stor flom våren 2004.  Påfølgende sommer ble det bygd ny laksetrapp på samme sted.  Fløtingsløpet, med lense på oversida (til venstre) og tømmerrenne på nedsida (til høyre) var lagt i den østre delen av elveløpet.  Fotografiet er tatt fra den vestre enden av brua over nåledammen som sperret elvas hovedløp, og som gjorde det mulig å gå fra det som i dag kalles Søndeledvegen (fylkesveg 418) på vestsida av vassdraget til (Indre) Søndeled kirke på østsida.  Kirka sees ikke på dette fotografiet.  Derimot ser vi den markerte bergkollen som ligger like sør for kirkegården i bakgrunnen.
    Photo: Kaas, Hartvig Huitfeldt / Anno Norsk skogmuseum

Foss med nåledam, laksetrapp og tømmerrenne i den delen av Gjerstadvassdraget i Aust-Agder som kalles Søndeledelva. De nevnte kontruksjonene ble bygd i perioden 1905-1907, og de v...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to