• Laksforsen i Vefsna, i Grane kommune på Helgeland, fotografert fra østre elveskråning. Denne fossen har et fall på om lag 16-17 meter, på et sted der elva, etter lenge å ha rent på hard granittgrunn, møter en bløtere bergart. Fossen ligger om lag 30 kilometer fra vassdragets utløp i Vefsenfjorden ved Mosjøen.  På slutten av 1800-tallet engasjerte engelske kapitalister seg i sagbruks- og skogsdrift i området, og med denne virksomheten fulgte også pengesterke aktører som var opptatt av laksefiske. Opprinnelig kom ikke laksen høyere opp i Vefsna enn til den 3-4 meter høye Forsjordfossen, som ligger i nåværende Vefsn kommune. Der ble det i 1870-åra for privat regning utminert ei laksetrapp, som gjorde at fisken i hvert fall ved lav vannføring kunne gå opp til Laksforsen, 11 kilometer høyere oppe i vassdraget. I siste halvdel av 1880-åra ble det sprengt ut passasje til ei laksetrapp på vestsida av fossen (på motstående side i forhold til opptaksstedet for dette bildet). Dette ble gjort i håp om at den lakseførende delen av Vefsna skulle kunne forlenges med ytterligere cirka 10 kilometer opp mot Fellingsforsen i Grane, som var det neste store hinderet for fiskens vandring. I nyere tid er laksetrappa stengt for å hindre at fiske som er bærere av flatormen Gyrodactylus salaris kommer seg videre oppover i vassdraget. Den nedre delen av vassdraget ble rotenonbehandlet i 2011 og 2012.
    Photo: Kaas, Hartvig Huitfeldt / Anno Norsk skogmuseum

Laksforsen i Vefsna, i Grane kommune på Helgeland, fotografert fra østre elveskråning. Denne fossen har et fall på om lag 16-17 meter, på et sted der elva, etter lenge å ha rent på...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to