• Bygging av ny E-6 mellom Sluppen og Tonstad. Gang- og sykkelvei gamle E-6, nå fylkesvei 902, Okstadbakkan.
    Photo: Tøndel, Ingvar / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Bygging av ny E-6 mellom Sluppen og Tonstad. Gang- og sykkelvei gamle E-6, nå fylkesvei 902, Okstadbakkan.

Innskr. på fotoregistreringsskjema:"Bygging av E-6 Sluppen - Tonstad" - April/mai 1984.

Gamle E-6 og gang- og sykkelvei fra profil 1100 og sørover.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to