• Gatemusikant utenfor Gamle Trondhjem
    Photo: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum (Copyright)

Spillemann utenf. Gamle Trondheim

Innskr. på negativkonvolutt:"Spillemann utenf. Gamle Trondheim"-okt. 1955

På skiltet: MUSIKKEN SOM LEVEVEI , Grunn: Sykelighet, Stor familie å forsørge.

Kommentar til bilde på baksiden av Byavisa 28.02.2012):

Faren min Ulf Tiller f. 1917 forteller om bildet i Byavisa 28/2: Gamle Trondhjems Tobakk, , lå i Kongens gate i første etasje for Gamla. I første etasje var også Ølhallen som ble bestyrt av "dragvolla", hun ble kallt det, et mektig damemenneske. Når kallan vart godt på'n, kløp de i frua og hun kasta dem ut. Hadde de oppført seg lite pent, ble de nektet adgang senere. I andre etasje var det Kafé- og Restaurant, drevet av Djalmar Pettersen.

Det ble etter hvert arbeid å få med å grav vannledning fra Estenstaddammen og ned til ny'n. Karan fikk utbetalt lønn en 50-lapp med bilde av Eidsvoldsbygningen?en av karan så på 50-lappen med Eidsvoldsbygningen og sa: Kom igjen kara, vi går på Gamla for her e d bare høvelbord og plank

Den som drev Gamle Trondhjems Tobakk as het Melhus og var fra Moholtangård på Lohove. Det er mulig det var han som sto som eier, men det var kona som jobba der.

Far forteller at det også på andre siden av veita mot Torvet, var det en bilforretning.

Far forteller også at de måtte ha tillatelse fra politiet for å spille i gatene på denne tida.

Dette er noen gamle minner fra en gammel mann , mulig hukommelsen spiller med et puss også sien har. Han husker dette fra 30-åra.

Dette er kanske opplysninger som kan være av interesse.

Hilsen

Gina (02.03.2012)

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to