• Buss fra A/S Autobus
    Photo: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
    (Copyright)

Buss fra A/S Autobus

1 comment

  • Med forbehold om at V-8441 er et internnummer hos Schrøder, vil jeg tro at det må bero på feilskriving eller feillesing for U-8441. Som da er registreringsnummeret på bussen. U-8400-serien var reservert rutebiler i Trondheim (inkl. fra 47/48 også Strinda) politidistrikt. I Hvem eier bilen 1947 og 1948 står nummeret på en Scania-Vabis som tilhørte Autobus i Turistgarasjen, Elgeseter gt. 57, Trondheim. (V var fylkesbokstaven for Nord-Trøndelag inntil skiltreformen av 1. april 1970 (eller 71?) som innførte to bokstaver.)

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to