• Fest for A/S Konserv Hermetikkfabrikk
    Photo: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum (Copyright)

Konserv Hermetikkfabr. A/S fest

  • Tags

+ Add


Add a comment

Order this image

Share to