• Køyelampe fra Nils Bersvendsen Metallvarefabrikk, Trondheim
    Photo: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum (Copyright)

Nils Bersvendsen foto: 1 køyelampe

Innskr. på negativkonvolutt:"Nils Bersvendsen foto: 1 køyelampe" -sept-70

  • Tags

+ Add


Add a comment

Order this image

Share to