• Bebyggelse på Reina sett fra øst
    Photo: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
    (Copyright)

Bebyggelse på Reina sett fra øst

1 comment

  • Reina sett fra øst, rett før Reinabanen ble anlagt. Murgården med veggmaleriet er General von Kroghs gate 21. Murgården til høyre og husklynga rundt den ble kalt Utsikten, som også var gatenavnet. Samtlige hus på bildet ble revet i perioden 1970-75, da Aktiebryggeriet, Norske meierier og Lade fabrikker utvidet. Området ble regulert for industriformål i 1949.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to