• Bygging av Astrup sjakttårn, Løkken Verk.
    Photo: Berg, Kolbjørn / Orkla Industrimuseum (Copyright)

Bygging av Astrup sjakttårn, Løkken Verk.

Astrup sjakt, innviet mai 1972, navngitt etter daværende styreformann Nils Astrup. Sjakttårnet (72 meter høyt) ble bygd på 20 dager (med glideforskaling med kontinuerlig støp). Daganleggene, inkl. tårnet, bygd av entreprenørfirmaet Høyer-Ellefsen.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to