Båt, "Granvin", HSD-kaien, hamn, hotell

1 comment

  • Dette bildet er tatt mange år før 1960. Jeg var elev på folkeskolen når det gamle hotellet ble revet. Det må senest ha skjedd i 1956. Bildet er tatt før det.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to