Reproduksjon av kart som skal illustrere elgskader på furuskog i Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Ved hjelp av fargenyanser (som kommer dårlig fram på svart-hvitt-reproduksjonen) er det vist hvilke områder som er sterkt herjet og hvilke som har mindre skader. Nederst i venstre hjørne finner vi en arealtabell over "sterkt herjete" og "mindre herjete" arealer.

Dette fotografiet er hentet fra DSS-arkivet, der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (senere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har bevart originalnegativ (glassplate). Det finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra arkivskaperne. Det fotografiske materialet Norsk Skogmuseum har overtatt fra den statlige skogetaten omfatter også et betydelig antall nyere positivkopier som er ordnet etter emner og personnavn hos hos arkivskaperne, uten opptaks- eller filmnummer.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to