Lunning av granspirer i Eidsvoll prestegardsskog. Det dreier seg om en lang, rett stamme, som trekkes av en hest med lunnedrag. Hesten og kjørekaren skimtes l

Dette fotografiet er hentet fra DSS-arkivet, der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (senere Direktoratet for statens skoger) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har ikke bevart originalnegativ. Det finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter ellers et betydelig antall nyere positivkopier som er ordnet etter emner og personnavn hos arkivskaperne, uten egene referansenummer.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to