• Elevkull og lærere ved Kongsberg skogskole 1917-18 foran skogstua ved Sandorsæter, der skogskolens elever ble innkvartert i praksisperioder. Gruppa er oppstilt foran et halvannenetasjes laftehus med stolpekonstruert veranda. Torvtak på laftekjernen, flis på verandaen. Bygningen er omgitt av barskog. 

I skoleåret 1917-18 hadde Kongsberg skogskole 24 elever, og skogforvalter Eugene Münster (1878-1952) var hovedansvarlig for undervisningsaktivitetene, med den unge forstkandidaten Odd Cappelen (1891-1945) og en del andre ressurspersoner på Kongsberg som hjelpelærere. Elevene fikk både praktisk og teoretisk opplæring. Det var de praktiske øvelsene som preget den innledende delen av kurset. Skoleåret startet tidlig i mai, med tømmerfløting, og fortsatte med planteskolearbeid og utplanting av barrotplanter i skogen. Deretter fulgte krattrydding og vedhogst, myrgrøfting, takserings- og karteringsarbeid. Den teoretiske undervisninga, som i tillegg til skogfaglige temaer omfattet matematikk, norsk, tysk og "hygiene" (det som seinere ble kalt "helselære"). Dette fotografiet er antakelig tatt i juli 1917, da elevene med skogstua på Sandoren som base drev med rydningshogst i ei granli ovenfor Buvatnet. Undertrykt og skadd smågran ble felt og opphogd til lakterved, som det var stor etterspørsel under 1. verdenskrig, da tilgangen på annet brensel var vanskelig. Veden ble påfølgende år fløtt på Kobberbergselva til Kongsberg. I forbindelse med vedhogsten fikk elevene også en innføring i kuberingsarbeid.
  Photo: Ielstrup, Henrik Jacob / Anno Norsk skogmuseum

"Kongsberg skogskoles elevbygning i Sandorsæter skog. Kuldet 1917-1918 med lærerpersonale."

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to