• Funksjonærbolig i Kongsberg skogskoles skog ved Sandorsæter.  Laftet hytte med torvtak, vinduer med lemmer, teglsteinspipe og veranda. I 1905 rapporterte skogforvalter Hans Peter Werner Hall (1857-1933) at han med skogdirektørens samtykke hadde fått bygd "en liden skogstue til ophold for forvaltningspersonalet" i "fondets skog ved Sannorvannet".  Den avbildete skogstua kan knapt karakteriseres som liten, så det er usikkert om dette er det nevnte huset fra 1905, eller om det er reist noe seinere. 

Da dette fotografiet ble tatt sto skogforvalter Eugene Münster (1878-1952) og skogassistent Odd Cappelen (1891-1945) foran inngangen til skogstua.  Førstnevnte var bestyrer eller rektor ved Kongsberg skogskole i perioden 1912-33, sistnevnte var her en kort periode som nyutdannet forstkandidat i 1917, før han seinere samme år fikk en stilling i Hordaland, som også innebar undervisningsplikt ved skogskolen i Os.  Cappelen var tilbake i en stilling som skogassistent og hjelpelærer ved skogskolen på Kongsberg fra 1922 til 1927, før han ble skogforvalter i Vest-Finnmark. 

Fotografiet er tatt sommeren 1917, mens de to forstmennene hadde et feltopphold på Sandorsæter med elevene ved skogskolen.  Elevene fikk både praktisk og teoretisk opplæring. Det var de praktiske øvelsene som preget den innledende delen av kurset. Skoleåret startet tidlig i mai, med tømmerfløting, og fortsatte med planteskolearbeid og utplanting av barrotplanter i skogen. Deretter fulgte krattrydding og vedhogst, myrgrøfting, takserings- og karteringsarbeid. Den teoretiske undervisninga, som i tillegg til skogfaglige temaer omfattet matematikk, norsk, tysk og "hygiene" (det som seinere ble kalt "helselære"). Dette fotografiet er antakelig tatt i juli 1917, da elevene med skogstua på Sandoren som base drev med rydningshogst i ei granli ovenfor Buvatnet. Undertrykt og skadde smågran ble felt og opphogd til lakterved, som det var stor etterspørsel under 1. verdenskrig, da tilgangen på annet brensel var vanskelig. Veden ble påfølgende år fløtt på Kobberbergselva til Kongsberg. I forbindelse med vedhogsten fikk elevene også en innføring i kuberingsarbeid.
    Photo: Ielstrup, Henrik Jacob / Anno Norsk skogmuseum

"Kongsberg skogskoles funksjonærbolig i Sandorseter skog. Skogforvalter Münster og skogassistent Cappelen."

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to