• Jarlsberg hovedgård sett fra parken. Dam med øy, der det står en benk mellom to blomsterbed, i forgrunnen. Plenflater mot den monumentale hovedbygningen, som er omgitt av til dels store lauvtrær på begge sider. 

Bebyggelsen på Jarlsberg hovedgård ble ødelagt ved en brann i 1682, mens Ulrik Fredrik Gyldenløve eide godset. Den neste eieren, Gustav Wilhelm von Wedel, startet bygginga av et firefløyet steinslott i en etasje, etter dansk herregårdsmønster. Dette bygningskomplekset skal ha vært ferdig i 1701.  Sønnesønnen Frederik Christian Otto Wedel bygde på to etasjer på hovedfløyen i sør. Han fikk også innredet også en stor riddersal som strekker seg gjennom 2. og 3. etasje midtpartiet på denne bygningsdelen. Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg bygde om hele slottet i empirestil etter at han ble greve i 1811. Arbeidet ble utført etter tegninger av den danske arkitekten Johan Gerhard Løser. Han formet eksteriøret med joniske frontispiser, som siden har preget eksteriøret. Innvendig ble riddersalen restaurert, og det ble innredet en såkalt kolonnesal i første etasje. I forbindelse med denne moderniseringa ble den daværende nordfløyen ble revet, og borggården framsto deretter som en åpen firkant. Hovedbygningen ble fredet 1939. Den danske gartneren Engelhardt Flastrup skal ha hatt hovedansvaret for en Versailes-inspirert park som ble opparbeidet ved Jarlsberg hovedgård omkring 1720. I 1840-åra skal den ha blitt modernisert og gitt en mindre streng og symmetrisk engelsk stil. Denne parkstilen ble videreført, noe vi også ser på dette fotografiet.

En kort oppsummering av noen hovedtrekk i Jarlsberg hovedgårds historie finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Kiær, Thorvald Axel Emil / Anno Norsk skogmuseum

"Jarlsberg hovedgård. Sett fra parken."

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to