• Rørledningen til det kommunale elektrisitetsverket for Os kommune i Hordaland.  Fotografiet er tatt fra demningen ved Krokvann og nedover langs rørgata, som på dette tidspunktet tydeligvis var nybygd.  En del av demningen skimtes i forgrunnen.  Rørgata består av sammenklinkete stålplater som kviler på betongfundamenter.  Traséen går gjennom et berglandskap med furuskog, der det later til å være gjort en del tilpasninger i terrenget for å skape jevnt fall.
    Photo: Ielstrup, Henrik Jacob / Norsk skogmuseum

Rørledningen til det kommunale elektrisitetsverket for Os kommune i Hordaland. Fotografiet er tatt fra demningen ved Krokvann og nedover langs rørgata, som på dette tidspunktet ty...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to