"Nybrottet Majahaugen i Vefsnstrekningen, ved Majavatn."

Disse fotografiene er i hovedsak tatt av statlige skogfunksjonærer og utsendinger fra Skogdirektørens kontor (senere Direktoratet for statens skoger) i forbindelse med befaringsreiser. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også avlevert til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi at opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette fotografiet har ikke bevart originalnegativ. Det finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Den fotografiske samlinga etter den statlige skogetaten omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert etter emner og personnavn hos DSS, uten egne nummer.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to