• Nederste del av Junkerdalsura.  Fotografiet viser kanten av et vatn eller et stilleflytende elveleie og omliggende bratte berg.  Langs vasskanten var det et belte av lauvskog, i de bratte bergsidene var det bare enkelte trær som klorte seg fast.  I forgrunnen til venstre ses et trerekkverk, antakelig for en veg som gikk på ei smal hylle i berget, nederst mot vatnet. 

Det første formelle vernet av vegetasjon i Junkerdalsura ble vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. mars 1928, etter at botanikerne Johan Nordal Fischer Wille (1858-1924) og Johan Peder Michael Dyring (1877-1924) hadde kartlagt artene i området.  Fredninga skjedde i forståelse med den statlige skogetaten, som forvaltet grunneierinteressene (jfr. informasjon under fanen «Opplysninger»).  I nyere tid (antakelig i 2002) er det vedtatt at 13 725 dekar i Junkerdalsura skal forvaltes som naturreservat.  Målet for dette vernevedtaket er å bevare ei skogli, fra dalbotnen opp mot snaufjellet, med naturlig flora og fauna, og med de økologiske prosessene som preger et slikt miljø.  Den helt spesielle kalkbjørkeskogen her nevnes som et viktig element i naturreservatet.
    Photo: Helgesen, Kristian Hartvig / Anno Norsk skogmuseum

"Saltdalen statsskoger. Parti av Junkerdalsuren, nedre del"

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to