• Vinterbilde fra Storforshei statsskog.  Venstre halvdel av et todelt "panoramaopptak".  I forgrunnen ei myr, i mellomgrunnen et forholdsvis tett granbestand. I bakgrunnen en fjellrygg.  I den høyre delen av granbestandet er det en bygningskonstruksjon som kan minne om et gruvesjakttårn.  Bakenfor dette skimtes også et par andre hustak.
    Photo: Sørhuus, Karenus Olsen / Norsk skogmuseum

"Fra Nord-Rana: Storforshei med endel av Storforshei statsskog"

Dette er et "todelt vidvinkelopptak". Den andre halvdelen av fotografiet er registrert som nummer DSS. 0971.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to