• Landskapsfotografi fra Svenningdalen, sør for kommunesenteret Trofors i Grane kommune på Helgeland.  Fotografiet er tatt fra en snødekt bakkekam mot Svenningelva. Langs elva vokste det granskog.  Bildet er tatt i en periode da staten vurderte et tilbud om å kjøpe Nesbrukets gjenværende eiendommer på Helgeland.  I daværende Vefsen herred, som også omfattet nåværende Grane kommune, utgjorde dette 61 prosent av totalarealet og 78 prosent av det samlede barskogarealet.  I Svenningdalen konstaterte de skogkyndige at det var en god del silurbergarter med forvitringsjord som gav gode vekstbetingelser for skog, og spesielt for gran.  Man vurderte også mulighetene for å få tømmer fram til sagbruket i Mosjøen som gode.  Svenningdalselva var nemlig fløtbar, og den hadde dammer ved Tomasvatnet, Majavatn, Sefrivatnet, Kjerringvatn og Øvre Svenningvatn, noe som gjorde det mulig å regulere vannføringa i forhold til fløtingas behov.
    Photo: Ielstrup, Henrik Jacob / Anno Norsk skogmuseum

"Fra Nes Trælastbrugs eiendommer. Fra Svenningdalen"

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to