• Tømmerfløter i arbeid ved velteplass i Mo statsskoger på Helgeland, antakelig omkring 1910.  Mannen sto bøyd i forgrunnen med et langt treskaft, antakelig en fløterhake, vendt oppover i elveskråningen.  Der lå det barket tømmer, som var framkjørt på snøføre og lagt isåkalt lunnevelte, med lengderetningen parallelt med vassdraget.  Dermed skulle det være forholdsvis enkelt å rulle stokkene ut i vassdraget når vannstanden var høvelig for fløting.  Dette fotografiet er tatt forholdsvis tilig på våren, det lå fortsatt snø under veltene og også i elveskråningene i bakgrunnen.

På den tida dette fotografiet ble tatt organiserte skogforvalteren i regionen noe han kalte en «overhugning», der målet var å fjerne moden og overmoden skog, samt «skraptrær» som leilendingene på statens grunn hadde satt igjen når de hadde hogd til husbruk, med sikte på å få opp ny og bedre ungskog.  I 1910 anslo skogforvalter Ivar Ruden at det ville ta fire-fem år før all statsskogen i Mo hadde vært gjennomgått med slike hogster.  Etter hogst, kvisting, aptering og barking ble tømmeret ble kjørt på snøføre til elveskråningene, som den vi ser på dette fotografiet.  Der ble det lagt i digre velter, som kunne rulles ut i vassdraget når fløtingssesongen kunne starte.  Mye av statens tømmer ble brukt i trelastproduksjonen ved statens eget sagbruk på Revelen, som hadde et godt marked i skogfattigere regioner lengre nord i landet.
    Photo: Ruden, Ivar Martin / Anno Norsk skogmuseum

Tømmerfløter i arbeid ved velteplass i Mo statsskoger på Helgeland, antakelig omkring 1910. Mannen sto bøyd i forgrunnen med et langt treskaft, antakelig en fløterhake, vendt oppo...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to