• Fra Junkerdalsura i Saltdal kommune i Nordland. Fotografiet viser et elvelandskap der Junkerdalselva går i stryk gjennom et ravinelandskap, altså med høye, steile fjellskrenter på begge sider. Nederst mot elveløpet er det en bratt skråning med utraste løsmasser. Der hvor det åpenbart er ei stund siden forrige ras, har det åpenbart vært grobotn for bjørkeskog. Langsmed elvekanten, i de utraste massene, har man opparbeidet en enkel kjøreveg. Sjølve elveløpet går, som nevnt, i stryk og preges ellers av en del oppstikkende steinblokker, noe som må ha gjort det vanskelig å fløte ved og tømmer her. 

Det første formelle vernet av vegetasjon i Junkerdalsura ble vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. mars 1928, etter at botanikerne Johan Nordal Fischer Wille (1858-1924) og Johan Peder Michael Dyring (1877-1924) hadde kartlagt artene. Fredninga skjedde i forståelse med den statlige skogetaten, som forvaltet grunneierinteressene (jfr. informasjon under fanen «Opplysninger». I nyere tid (antakelig i 2002) er det vedtatt at 13 725 dekar i Junkerdalsura skal forvaltes som naturreservat. Målet for dette vernevedtaket er å bevare ei skogsli, fra dalbotnen opp mot snaufjellet, med naturlig flora og fauna, og medde økologiske prosessene som preger et slikt miljø. Den helt spesielle kalkbjørkeskogen her nevnes som et viktig element i naturreservatet.
  Photo: Ukjent / Anno Norsk skogmuseum

«Fra Saltdal statsskoger. Junkerdalsurens begynnelse, Ølfjell i bakgrunnen.»

1 comment

 • Junkerdalsura i Saltdal

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to