• Fjellareal med lyngvegetasjon på bakken og en del bjørkestammer som er snauet for topper og greiner, slik at de har dødd uten at det har kommet gjenvekst.  En mannsskikkelse står ved en av stammene, som rager over hodet hans.  Fotografiet skal være tatt i Vassbrunskaret i Målselv i Troms i 1909.

Skogplanter Hilbert Helgesen, som tok dette fotografiet i 1909, og andre aktører i den norske skogadministrasjonen oppfattet dette som en skadelig driftsform som nærmest umuliggjorde gjenvekst og trykte skoggrensa nedover. 

Fotografiet er tatt i forbindelse med ei av flere befaringer som ble avviklet i samband med en norsk-svensk strid om skogbehandlinga til samer som hadde vinterbosteder i Sverige, men sommerbeiter på norsk side av riksgrensa. Fra svensk side var man opptatt av å bagatellisere de konsekvensene samenes og reinsdyras bruk av den stedlige bjørke- og furuskogen fikk, mens de norske skogfunksjonærene som var involvert i denne saken hevdet at virksomheten gjorde store innhogg i naturressursene, noe som blant annet innebar senking av skoggrensa i klimafølsomme miljøer.
    Photo: Helgesen, Hilbert / Anno Norsk skogmuseum

«Den svenske Rentrafiks Skade paa Skogen. Stubber efter Lappehugst og gammel Gjærdeplads i Vasbrunskaret, Maalselven.»

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to