• Gras- og vierbevokst sletteareal i Svensborgdalen i Balsfjord i Troms.  Fotografiet er tatt av skogplanter Hilbert Helgesen sommeren 1909, da han fikk i oppdrag å lage en rapport om eventuelle skader reinsdyrflokkene til de svenske samene som hver sommer oppholdt seg i Norge med dyra sine gjorde på skogen og skogbruket.  På det stedet der dette fotografiet er tatt fant Ruden rester av et samlingsgjerde for rein, som etter fotografiet å dømme må ha ført til at all bjørkeskogen det var overkommelig å felle med den redskapen samene disponerte var borte, uten at det var kommet nevneverdig gjenvekst av bjørk.  Slike samlingsgjerder ble brukt om lag tre sesonger før samene etablerte et nyy på et annet sted der det var tilgang på bjørkeskog.  Dette fotografiet viser et forlatt samlingsgjerde i forfall.  Ivar Ruden, som ved hjelp av sine egne og Hilbert Helgesens feltnotater og fotografier utarbeidet en rapport om de samiske reinbeitene og skoge i Troms hadde litt andre forestillinger om hvor lang tid det tok før gjerderestene var borte enn hans svenske kollega Anders Holmgren, som i 1912 publiserte en slags «moptrapport» («Studier öfver nordligaste Skandinaviens björkskogar»).  Disse divergerende oppfatningene om forråtnelsestempo fikk også konsekvenser i form av ulike oppfatninger om hvor omfattende og aggressive samenes skader på bjørka i vernskogbeltet var.  Da dette fotografiet ble tatt satt en kjentmann Helgesen hadde med seg på gjerderestene.  Bakenfor ser vi en del høye bjørkestubber, noe som ble tolket som karakteristiske spor etter samiske hogster.
    Photo: Helgesen, Hilbert / Anno Norsk skogmuseum

«Den svenske Rentrafiks Skade paa Skogen. Ældre Gjærde og lange Stubber efter Lappehugst i Svenborgdalen, Balsfjorden.»

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to