• Samlingsgjerde for tamrein i Børingshøla i Dyrøy i Troms, fotografert i 1909. Samlingsgjerdene ble lagd for å samle reinen om høsten, når innblandete dyr fra andre flokker med annet eierskap skulle skilles ut, og ellers i året når simlene skulle skilles ut for mjølking. Tidlig på 1900-tallet, da dette fotografiet ble tatt, var skikken med å mjølke reinsdyrsimlene i ferd med å forsvinne, og etter den tid har samlingsgjerdene stort sett vært bygd med henblikk på å ha innhegninger som gjorde det overkommelig å skille dyr med ulike eiermerker. Samlingsgjerdene hadde gjerne to rom, et stort for den flokken det skulle foretas utskilling fra, og et mindre for utskilte dyr. Mellom de to rommene måtte det være en liten åpning, som lett kunne lukkes mens skillingsarbeidet pågikk. I tillegg var det gjerne et traktformet ledegjerde inn mot det største rommet. Når samene bygde slike gjerder hogg de bjørketrær som i ukvistet tilstand ble stablet på hverandre i en drøy meters høyde. Noen barket trærne før de ble lagt i slike gjerder, andre gjorde det ikke. Barket bjørk holdt seg lenger under åpen himmel enn ubarket bjørkevirke. Nedbrytingsprosessene gikk uansett nokså raskt. Innhegninger av denne typen ble vanligvis brukt bare to-tre år, fordi dyra da hadde en tendens til å sky plassen og fordi opptråkket jord blandet med ekskrementer fra dyra gjorde innhegningene til sleipe og vanskelige arbeidsplasser for samene. Ved bytte av samlingsgjerdeplass i samme område var det vanlig å gjenbruke de materialene som hadde holdt seg best. Det trengtes likevel stadig mye fersk bjørk til slike konstruksjoner, og det vanlige var å flytte noe nærmere brukbar bjørkeskog enn det forestående gjerdet. De forstkyndige anså slike gjerder for å være de mest virkeskrevende konstruksjonene i samenes byggetradisjoner. 

Dette fotografiet ble brukt som eksempel på hvordan reindriftssamisk aktivitet forårsaket avskoging i Ivar Rudens publikasjon «Fremstilling av en del av den skade som de svenske flytlapper og ren har voldt på skogen i Tromsø amt» fra 1911, se fanen «Andre opplysninger».
  Photo: Ruden, Ivar Martin / Anno Norsk skogmuseum

"Samlingsgjerde i Børingshøla, Dyrøy herred"

1 comment

 • Jeg har nettopp funnet ut at min tipptippoldefar, den svenske samen Ole Henriksen f ca 1781, døde 22.9.1833 etter slagsmål ved Børingsholla. Han flyttet til området ca 1812, og bodde ved Bratlia, Bjørkebakken, og Sandvik, dvs rundt Skøvannet.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to