• Gardstunet på rydningsbruket Myrvoll i Balsfjord i Troms. Fotografiet er tatt fra et areal med bjørkestubber og en markvegetasjon med lyng og grasvekster i blanding. Dette er antakelig et areal som er overflateryddet med sikte på at det skal bli slåtteland for husdyrfôr (eng eller voll). Vi ser også tre bygninger. Til høyre ligger et enetasjeas, laftet våningshus. En slede er reist mot gavlveggen. Til venstre ser vi to andre laftehus, det fremste muligens ei løe, det bakerste kanskje et fjøs. Et menneske, antakelig en ung gutt, sto i tunet da fotografiet ble tatt. I bakkeskråningen nedenfor tunet sto det fortsatt en del bjørkeskog ned mot en innsjø, antakelig Takvatnet. På motsatt side av sjøen ser vi en markant ås- eller fjellrygg med snøflekker oppunder toppen til venstre i bildeflata. 

Myrvoll lå i Storskog-allmenningen, som staten kjøpte av Moursund-familien tidlig i 1890-åra. Statens skogforvalter, Anders Sakshaug, samtykket til at det skulle selges unna jord til dette rydningsbruket i 1909. Denne høsten ble det holdt skyldsettingsforretning, hvor grensene ble oppgått og eiendommens skatteskyld ble fastsatt. Påfølgende år ble den skyldsatte parsellen solgt til Karl Olsen Strømstad for 300 kroner. Skyldsettingsforretningen og skjøtet er gjengitt under fanen «Andre opplysninger».
  Photo: Sakshaug, Anders / Anno Norsk skogmuseum

«Myrvoll i Balsfjord. Solgt.»

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to