• Garden Vassmo i Balsfjord i Troms, fotografert i 1913. Bildet er tatt fra en bakkeskråning, over et bekkefar, mot tunet, som lå på en bakkekam. Bygningene var omgitt av grasvoller, der det også sto et par rajehesjer. Nederst i gardstunet (til venstre på fotografiet) sto det et fjøs med skorsteinspipe som det sivet røyk fra da dette fotografiet ble tatt, sannsynligvis kokte man en eller annen form for låg til buskapen. Foran det laftete fjøset ligger en mindre, bordkledd bygning, som det er vanskelig å lese funksjonen til ut fra eksteriøret. I og med at den manler vinduer er det nærliggende å tenke seg at det kan ha vært ei løe eller et redskapsskjul. Til høyre, i den øvre delen av tunet sto det to våningshus. Det laveste av dem var gammelt og forfallent, og hadde en god del ved reist mot gavlveggen. Våningshuset lengst til høyre later til å være en nyere konstruksjon, reist i halvannen etasje. 

Vassmo ligger i Storskog-allmenningen i Balsfjord. Bruket ble antakelig ryddet i den perioden Moursund-familien eide allmenningen. Staten overtok som grunneier i 1892, og forvaltningen ble overlatt til statens skogforvalter i Troms. Han fant det riktig å selge denne og en del andre små, umatrikulerte bruk i Storskog-allmenningen. På Vassmo ble det holdt skyldsettingsforretning med grenseoppgang og takst i 1906. Påfølgende vår utstedte kongen skjøte til Lars Larsen Vassmo for 500 kroner. Kjøperen forpliktet seg samtidig til å forsørge mora si, Kirsten Larsdatter, noe som vel tyder på at minst ett slektledd før Lars Larsen hadde hatt tilhold på Vassmo. 

Avskrifter av Lars Larsen Vasmos skylddelingsdokument og skjøte på eiendommen fra 1906-07 er gjengitt under fanen «Andre opplysninger».
  Photo: Sakshaug, Anders / Anno Norsk skogmuseum

«Vasmo i Balsfjord»

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to