• Stuebygning på skogvoktergarden Nesheim i Pasvikdalføret i Sør-Varanger kommune. Fotografiet viser en enetasjes tømmerbygning, utført i sinklaftteknikk. Huset hadde rektangulær grunnflate og var delt i to hovedrom ved hjelp av en laftet midtvegg. Dette bildet er tatt fra gardstunet mot den «fremre» langveggen, der det var inngang via ei labankdør ved siden av et trerams smårutet vindu. Foran bygningen, til høyre i bildeflata, skimter vi en mannsskikkelse og en del ved, både ukappete stammer og kortere vedtrær som var stablet. Bygningen lå på en bakkekam med furu- og bjørkeskog i bakgrunnen.

Nesheim ble bygd i 1903, som bolig for en nyansatt skog- og grensevokter, Det opprinnelige Nesheim, som er avbildet på dette fotografiet, lå like ved innsjøen Vagatim og bare om lag 500 meter fra en annen skog- og grensevokterbolig, Skogly. Begge de to plassene ble bygd med våningshus, fjøs, stall og løe. Ettersom grensevokteroppgavene var en politifunksjon som var underlagt Justisdepartementet, mens skogvokterfunksjonen var underlagt Landbruksdepartementets skogavdeling, ble funksjonærboligene bygd som et spleiselag mellom de to departementene. I 1904 ble det også bygd et stabbur til forrådshus ved de to funksjonærboligene. Skog- og grensevokterne hadde anledning til å dyrke litt jord omkring tunene sine, men klimaet innebar begrensninger for hva som kunne dyrkes. Brukerne betalte ikke husleie, men måtte belage seg på å svare åbot - erstatning for skader som kunne oppstå på grunn av forsømt vedlikehold når de etter hvert flyttet fra brukene sine igjen. Bygningene på dette fotografiet ble herjet av brann den 16. april 1909. Ettersom det hadde vist seg vanskelig å dyrke arealene omkring eiendommen, slik at brukerne kunne være noenlunde sjølforsynte med de jordbruksproduktene det var mulig å dyrke i denne regionen, ble det bestemt at forsikringssummen skulle investeres i en ny skogvoktergard ved Galgonjarg, cirka tre kilometer unna. Der ble det nye Nesheim bygd. Dette fotografiet skal være tatt i 1921, og det må følgelig være fra den skogvoktergarden som ble reist etter brannen i 1909.
  Photo: Klerck, Arthur / Anno Norsk skogmuseum

Stuebygning på skogvoktergarden Nesheim i Pasvikdalføret i Sør-Varanger kommune. Fotografiet viser en enetasjes tømmerbygning, utført i sinklaftteknikk. Huset hadde rektangulær g...

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to