FURNES KIRKE i Ringsaker, ORNAMENTER, FOTO: TORALV BLEKEN NILSSEN.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Order this image

Share to