• Doksrud og Heggelund plukker stein etter harva. Våronn. AT-tjeneste på Ådalsbruk i Løten, 26. august 1942 til 26. november 1942. Arbeidsdistrikt nr. 1. Arbeidsfylking IV. Sveit nr. 5. Forleggingssted Ådalsbruk. Arbeidstjenesten under 2. verdenskrig.
    Photo: Stubstad, Brede / Domkirkeodden

Doksrud og Heggelund plukker stein etter harva. Våronn. AT-tjeneste på Ådalsbruk i Løten, 26. august 1942 til 26. november 1942. Arbeidsdistrikt nr. 1. Arbeidsf

Arbeidstjenesten ble innført i 1940, basert på frivillig innsats. Hensikten var å gjenreise krigsrammede steder i landet. Mange meldte seg, både kvinner og menn. Tvungen arbeidstjeneste ble innført for 20-åringer fra 1941. Den ble lagt opp etter tysk mønster med spadeeksersis og lignende. Et av hovedmålene var å nazifisere norsk ungdom. Det var denne form man oppfordret ungdom til å sabotere (fra Cappelens Norgeshistorie bind 13).

Det fantes flere AT-leirer (arbeidstjeneste) i Hedmark under krigen. Leirene på Ådalsbruk (Løten), og Ilseng (Stange), var arbeidsleirer for menn, mens Ringnes i Løten var for kvinner. Det har bla stått en artikkel i lokalhistorisk årbok for Løten, Lautin om dette tidligere, Lautin 1993.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to