ÅRKJØEN, UTSIKTSTÅRN, 1935. NEDERST I STIGEN, HILDE ENGEN, LORENTZE DEMSTAD, I TÅRNET UKJENT PLASSERIN, MEN DISSE VAR MED PÅ TUREN JON NORLI, HANS ENGEN, OTTAR MYRHOLEN, ODD NORLI ...

1 comment

  • Dette er ikke primært et utsiktstårn, men derimot et oppmålingstårn benyttet til landmåling, oppført over det trigonometriske punkt H33T0003 som er markert med en kobberbolt i fjellet under tårnet. Signalet bestod av to tårn, ett indre og ett ytre som ikke var i kontakt med hverandre. Mellom person to og tre fra venstre oppe på plattformen, ser man målebordet som teodolitten (og lykt) ble stilt opp på. Plattformen var heller ikke i berøring med indretårnet, da dette måtte være helt i ro under observasjonene av vinkler.

    Det som mangler på dette måletårnet er et siktekors, som hadde skråstrevere opp fra hvert hjørne på gelenderet. Disse møttes i et punkt der en vertikal stokk var festet. I toppen av denne stokken satt et 4-vinget siktekors av fjøler, ofte hvitmalt eller rødmalt. På 1930-tallet hadde man gått over til nattobservasjoner med lykter, da luften var roligere natterstid, og man unngikk hildring.

    Årkjølen er et første ordens hovedpunkt i NGO48-systemet.

    Kartverket (før NGO) har mange detaljopplysninger om Årkjølen i sine arkiver.

    Vennlig hilsen Trond Espelund.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to