View search
Menu 0
Close
  • BERNT EVENSEN FRAMDAL. MED FIRERADERS TREKKSPILL, STEINSØDEGÅRDEN, RINGSAKER. 
Bernt Evensen ble født 18. 09. 1888 på Tokstad-eie. Giftet seg med Oline Larsdatter Tjerne-eie(født 1895) i 1914. De fikk barna: Evald i 1914, Kåre i 1916 og Gerd i 1918. Bernt og Oline døde i spanskesyken i 1918. Sønnene Evald og Kåre flyttet til onkelen, Johan Eng og hans kone Kari på Fjellhamar. Dattera Gerd ble adoptert til et ektepar i Danmark.
    Photo: I. Larsen & A. Olsen / Domkirkeodden Public domain mark (CC pdm)

BERNT EVENSEN FRAMDAL. MED FIRERADERS TREKKSPILL, STEINSØDEGÅRDEN, RINGSAKER. Bernt Evensen ble født 18. 09. 1888 på Tokstad-eie. Giftet seg med Oline Larsdatter Tjerne-eie(født 1895) i 1914. De fikk barna: Evald i 1914, Kåre i 1916 og Gerd i 1918. Bernt og Oline døde i spanskesyken i 1918. Sønnene Evald og Kåre flyttet til onkelen, Johan Eng og hans kone Kari på Fjellhamar. Dattera Gerd ble adoptert til et ektepar i Danmark.

Bernt Evensen Framdal var bror av kunstmaler Even Framdal.

Manufactured by

  • Tags

+ Add


Do you want to use the image?

Order image

2 comments

Bernt Evensen ble født 18.09.1888 på Tokstad-eie. Giftet seg med Oline Larsdatter Tjerne-eie(født 1895) i 1914. De fikk barna: Evald i 1914, Kåre i 1916 og Gerd i 1918. Even og Oline døde i 1918. Sønnene Evald og Kåre flyttet til onkelen, Johan Eng og hans kone Kari på Fjellhamar. Dattera Gerd ble adoptert til et ektepar i Danmark.
Rettelse: BErnt og Oline døde i 1918.

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order image